Maklumat Exco Kerajaan Negeri Johor

BIL     
NAMA    
JAWATAN
1. YAB DATO' DR. SAHRUDDIN BIN JAMAL

MENTERI BESAR 
PENGERUSI JAWATANKUASA HASIL BUMI, PENTADBIRAN KEWANGAN, PERANCANGAN DAN PEMBANGUNAN EKONOMI 

2. YB TUAN HAJI AMINOLHUDA BIN HAJI HASSAN

PENGERUSI JAWATANKUASA PENDIDIKAN, SUMBER MANUSIA, SAINS DAN TEKNOLOGI 

3. YB TUAN SR. DZULKEFLY BIN AHMAD

PENGERUSI JAWATANKUASA PERUMAHAN, KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 

4. YB CIK LIOW CAI TUNG

PENGERUSI JAWATANKUASA PELANCONGAN, PEMBANGUNAN WANITA, KELUARGA DAN MASYARAKAT 

5. YB TUAN JIMMY PUAH WEE TSE

PENGERUSI JAWATANKUASA PERDAGANGAN ANTARABANGSA, PELABURAN DAN UTILITI  

6. YB TUAN MOHD. KHUZZAN BIN ABU BAKAR

PENGERUSI JAWATANKUASA KESIHATAN, KEBUDAYAAN DAN WARISAN  

7. YB TUAN DR. RAMAKRISHNAN A/L SUPPIAH

PENGERUSI JAWATANKUASA PERPADUAN, PERDAGANGAN DALAM NEGERI DAN HAL EHWAL PENGGUNA  

8. YB TUAN SHEIKH ’UMAR BAGHARIB BIN ALI

PENGERUSI JAWATANKUASA BELIA, SUKAN, PEMBANGUNAN USAHAWAN DAN KOPERASI 

9. YB TUAN HAJI TOSRIN BIN JARVANTHI

PENGERUSI JAWATANKUASA HAL EHWAL AGAMA ISLAM, PERTANIAN DAN PEMBANGUNAN LUAR BANDAR  

10. YB TUAN TAN CHEN CHOON

PENGERUSI JAWATANKUASA KERAJAAN TEMPATAN, KESEJAHTERAAN BANDAR DAN ALAM SEKITAR

11. YB TUAN MOHD SOLIHAN BIN BADRI

PENGERUSI JAWATANKUASA KERJA RAYA, PENGANGKUTAN DAN INFRASTRUKTUR 

 

Tarikh Kemaskini : 8 Mei 2019

 

Cetak Emel